הרשמו כאן לקבלת קישור אישי לנייד, בפתיחת ההילולה המרכזית.