זכר למחצית השקל

סכום התרומה:פרטי התורם:פרטי אשראי:
למוסד אישור מס הכנסה (סעיף 46)