תקנון ותנאי שימוש באתר המאי"ר לארץ

פרטי התקנון:

אתר זה הינו אתר הרשמי של בית המדרש והעמותה הרשומה “המאיר לארץ” 

כל שימוש באתר אינטרנט, לרבות מתן תרומות, מהווה את הסכמתכם לנהוג בכפוף לתקנון זה ולנהוג לפיו. אנא קראו תקנון זה בעיון:

 1. בעת מתן תרומה באמצעות כרטיס אשראי תתבצע בדיקת הכרטיס מול חברת האשראי והגולש יקבל תשובה מידית באשר למצב העסקה והאם התקבלה או נדחתה. דף התשלום מאובטח בתקן PCI 1.
 2. אתר זה מאפשר איסוף תרומות עבור העמותה.
 3. בית המדרש ועמותת “המאי"ר לארץ” מאפשרים באמצעות אתר זה לתרום כסף לטובת צרכי העמותה בדרך קלה, נוחה ומהירה – ניתן לשלם בכרטיס אשראי, העברה בנקאית או טלפונית. בעת ביצוע תרומה ישלח אישור תשלום למייל הלקוח.
 4. התקנון כתוב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד.
 5. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהפך.
 6. תמונות המוצרים באתר – להמחשה בלבד
 7. ט.ל.ח – המאיר לארץ רשאית להפסיק כל מבצע לפי שיקול דעתה של העמותה בכל זמן נתון או בגמר המלאי.

 

מדיניות ביטול תרומה / עסקה:

 1. מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לעמותה בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול עסקה.
 2. ניתן לבטלה בתוך 30 יום מיום שנמסרה הודעת התרומה בטלפון או בוצעה פעולת התרומה באינטרנט ע”פ חוק הגנת הצרכן 1981.
 3. העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי.
 4. במידה וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.
 5. במידה של ביטול עסקה יש ליצור קשר במייל הבא:  office@hameir-laarets.org.il או בטלפון 08-37-40-200
 6. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית. גולש שיעבור על עבירה זו צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.
 7. במידה והעסקה לא אושרה ע”י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. על מנת להשלים את הפעולה על מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם העמותה.
 8. העמותה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 9. הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. כל שאלה בהקשר לתקנון זה תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת באזור הדרום בלבד.
 10. מדיניות הגבלת פרטיות: העמותה מכירה בחובה לשמור על פרטיות התורמים, ותמנע ככל האפשר ממסירת פרטים לגורם שלישי.
 11. חברת הסליקה של האתר עומדת בתקן 1 PCI
 12. אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו של תקנון זה הנך מתבקש שלא להשתמש באתר אינטרנט זה.