והוי זהיר בגחלתן שלא תיכווה

זכתה העיר באר שבע שהתקיים בה במשך שנים רבות שיעור קבוע של מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א בכל מוצאי שבת.

משתתפי השיעור היו שותים בצמא את דברי קדשו של הרב, וכל השבוע הם היוו להם מקור חיות ושמחה.

אחד מתושבי המקום זלזל במעלתו של הרב וסרב להשתתף בשיעוריו, וכשחבריו אמרו לו שוב ושוב שהוא מפסיד, הוא החליט לעשות מעשה ליצנות, ואז להוכיח לכולם שהרב לא כזה צדיק ובעל רוח הקודש כמו שהם חושבים…

הוא לקח בידו דף ועט, נכנס לבית העלמין, ובחר באקראי שלושה שמות של נפטרים ששכנו שם ורשם אותם. במוצאי שבת הקרוב, לאחר שנגמר השיעור, עמד בתור לרב כמו כולם, וכשהגיע תורו, הגיש לרב את המכתב תוך שהוא משוה לעצמו מבט רציני ואמר: 'כבוד הרב, האנשים האלו רוצים את הברכה של הרב לפרנסה טובה…

פניו של הרב התרצנו באחת, והרב אמר לו בתקיפות: 'תיקח את הפתק הזה מיד, ותפסיק להתלוצץ ממני, לפני שאצרף גם אותך אליהם…'

מיותר לציין שמאז הוא כבר לא התלוצץ! מאותו שבוע הוא כבר לא הפסיד אפילו שיעור אחד של הרב במוצאי שבת…

בהקשר זה של מעלת הצדיקים נאיר נקודת אור מתוך הספר הקדוש 'אמרי נועם':

בנוסף על ההבנה הפשוטה שפינחס קינא לכבודו של הקב"ה – פינחס קינא גם לכבודו של משה רבנו. כשראה פינחס כיצד זמרי בן סלוא מעמיד את אותה מדיינית משוקצת לפני משה ומתקיף אותו בשאלות קנטרניות: 'בן עמרם, זו אסורה או מותרת? ואם תאמר אסורה, בת יתרו מי התירה לך?' ופניו של משה מחווירות, נחתכו מעיו של פינחס וגבר זעמו, עד כי לא יכל בשום אופן לכולאו, ומתוך כך קם בחמת זעם וקינא לכבודו של משה ודקר את זמרי למוות.

וכשכר על מעשהו הבטיח הקב"ה לפינחס: "לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום", וזאת כדי ללמדנו שכל מי שקנאי לכבודם של החכמים והצדיקים האמיתיים שבדורו, ואינו מעלים עיניו מבזיונם, אלא מוחה במבזיהם בכל תוקף, הקב"ה כורת עמו ברית שלום ונעשה ידידו ואינו עוזבו לעולם.

על כן, צריך כל אדם, הוא אשתו וילדיו להיזהר ביותר בכבודם של הצדיקים, לבל יעלו על דל שפתותיהם חלילה דיבורים שעשויים להישמע כזלזול בכבודו של צדיק, ואם שומעים מישהו שמבזה צדיק, צריך למחות בו בכל התוקף, מבלי להתבייש מפניו כלל. וגם אם אדם זה הינו רב גדול ומפורסם, ובאמצע השיעור שהוא מוסר, הוא מדבר בגנותו של צדיק אמיתי, צריך תיכף ומיד לקום ולצאת מהשיעור, ויציאה זו נחשבת כמחאה.

כי כבודו של הצדיק שקול ממש לכבודו של הקב"ה, ומוראו שקול למוראו של הקב"ה, כפי שדרש רבי עקיבא בגמרא: "את ה' אלקיך תירא" לרבות תלמידי חכמים, דהיינו שיהא מוראם ממש כמוראו של הקב"ה. וכן אמרו חז"ל: "ומורא רבך כמורא שמים". וכן הזהירו חז"ל את התלמיד מלחלוק על רבו עד שאמרו שכל החולק על רבו כחולק על השכינה, וכל העושה מריבה עם רבו כעושה מריבה עם השכינה, וכל המתרעם על רבו כאילו מתרעם על השכינה, וכל המהרהר אחר רבו כאילו מהרהר אחר השכינה.

ולכן דרכי תמיד להיות קנאי לכבודם של הצדיקים, ומשום כך הקב"ה ברחמיו מסייע בעדי בכל מה שאני עושה.

כמה וכמה פעמים באו רבנים חשובים ומפורסמים לבקש ממני שאקח על עצמי את עול החזקת האברכים שלומדים בכולל שברשותם וכדומה, וסירבתי לעשות זאת אף על פי שהייתה לי אפשרות, רק מפני שידעתי שדרכם של חכמים אלו לזלזל ולבזות את הרבי מליובאוויטש זיע"א. ואף שהם טענו שאם לא אתמוך בהם הכולל ייסגר וייגרם ביטול תורה של הרבה אברכים וכו', לא חשתי לכך כלל, כי אם הם מסוגלים לדבר דברי גנאי על מלאך ה' צבאות כמו הרבי מליובאוויטש, מי בכלל צריך כולל שכזה? ואדרבה! מוטב שייסגר, כי בודאי אין שום נחת לה' מהתורה שהם לומדים.

וכן בנוגע לכבודו של מרן פאר דורנו רבנו עובדיה יוסף זיע"א – בכל עת שנגעו בכבודו של מרן בכל מיני תקופות, תמיד הייתי בין הראשונים שהגנו על כבודו. כמה וכמה פעמים שבאו לפניי מחברי ספרים שונים, כדי לבקש שאכתוב להם הסכמה על ספר שכתבו, והודעתי להם שיוכלו לקבל ממני הסכמה רק כאשר יראו לי שקיבלו הסכמה ממרן. ונהגתי כך משום שידעתי שבתוך ליבם מסתתרת שנאה סמויה והתנגדות קשה למרן, על כן הכרחתי אותם להגיע אליו לבקש הסכמה כדי לשבר התנגדות זו, ובכך בעצם ביטאתי מחאה על הזלזול בכבודו של מרן.

ובאותה תקופה שכל הארץ רעשה סביב היתר מסוים של מרן בסוגיית הגיור, וכל מיני רבנים מפורסמים ביזו את שם קודשו בפרהסיא ממש, הפצתי בכל הארץ באלפי עותקים דיסק של שיעור שמסרתי במשך כשעתיים וחצי על הזהירות בכבודו של מרן זצוק"ל, וקבלתי תגובות מאברכים רבים בכל חלקי הארץ שבזכות שיעור זה הם ניצלו שלא ליפול ברשת הסטרא אחרא, שרצה להכשילם בזלזול בתלמיד חכם גדול הדור.

מאמרים נוספים

מאמרים

חג הסוכות

בימי חג הסוכות צריך כל אדם להשתדל לשמח את העניים, וזאת על ידי שבכל יום ויום משבעת ימי חג סוכות – יכין מנה יפה ומכובדת ויתן אותם לעניים. ובכל יום ויום בשעה שהוא מפריש מנה, יאמר המנה הזו היא חלקו של בעל האושפיזין של היום.

המשך קריאה »
מאמרים

חוקת – לעולם יהא אדם

מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א החזיק אלפי אברכים ברשת כוללים ארצית, בשיחותיו הקדושות הוא היה חוזר ומדגיש לפניהם שתכלית הקמת הכוללים אינה לגדל תלמידי חכמים, תלמידי חכמים יש בשפע, בדורנו חסרים בני אדם! בראש ובראשונה תהיו ראויים לתואר אדם, ואחר כך תתקדמו ותתעלו למדרגות נוספות. היסודות של עבודת ה' מושתתות על מדות טובות והנהגות ישרות בין אדם לחברו,

המשך קריאה »
מאמרים

ענוה מסגלת השראת השכינה

סיפר מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א: פעם ביקרתי בלוס אנג'לס לשם גיוס תרומות להחזקת האברכים היקרים, הלומדים ברשת הכוללים שלנו בכל רחבי הארץ. יהודי אחד יקר מאנשי המקום ביקש ממני לבקר במשרדו, ובאותו מעמד הרים תרומה מכובדת, לאחר מכן ביקש בתחנונים שאבוא לבקרו גם בביתו הפרטי כדי שאברכו גם שם. כדי לא לאכזבו נעתרתי לבקשתו, אולם כאשר הגעתי

המשך קריאה »
מאמרים

ירום ונישא

עלינו לדעת – פעולה טובה של הורים מושרשת לבניהם אחריהם, וגם כעבור אלף שנה היא תבוא לידי ביטוי. נביא לכך ראיה נפלאה מדבריו הקדושים של הרמ"ע מפאנו זיע"א במהות הויתור של יהונתן בן שאול לדוד המלך..

המשך קריאה »
מאמרים

והוי זהיר בגחלתן שלא תיכווה

זכתה העיר באר שבע שהתקיים בה במשך שנים רבות שיעור קבוע של מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א בכל מוצאי שבת.

משתתפי השיעור היו שותים בצמא את דברי קדשו של הרב, וכל השבוע הם היוו להם מקור חיות ושמחה.

אחד מתושבי

המשך קריאה »
מאמרים

וזכרת את ה' אלוהיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל

מספר תלמידו של מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א: אני ורעייתי זכינו להסתופף בצלו הטהור של הרב, וכל חיינו התנהלו על פי דעתו הקדושה. לאחר שנות ציפייה לפרי בטן הורה לנו הרב: תפנו לטיפולי פוריות, זה רצון ה' יתברך, תקבלו זאת ברצון ותהיה לכם ישועה. כידוע, טיפולי פוריות דורשים הרבה כוחות גוף ונפש, בעינינו ראינו כיצד אנשים בעלי מעמד

המשך קריאה »