כל יהודי הוא אח

כח הנתינה של מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א היה הפלא ופלא. את כל ליבו נפשו ומאודו הוא היה נותן כדי להקל מסבלו וכאבו של הזולת. יהודים שבאו להתייעץ עם הרב ושחו לפניו את מצוקתם, הרגישו כיצד הרב נוטל על עצמו את כאבם, ומתמסר כל כולו לסייע להם כאילו היו אחיו או בניו. הרב קיים בעצמו את הכתוב: 'וכי ימוך אחיך עמך והחזקת בו… וחי אחיך עמך', כל חייו הוא ראה בכל יהודי אח, והטה את שכמו לשאת את כאבו.

כעת נאיר נקודת אור מתוך הספר הקדוש 'אמרי נועם':
כך מספר מורנו הרב: מעשה שהיה לפני מספר שנים ביהודי אחד שחיי בתו הקטנה היו בסכנה ממש, והוצרכה בדחיפות להשתלת כליה, אלא שעלות ההשתלה הגיע לסכום עתק ולרש אין כל במה לשלם זאת, ובא יהודי זה לפנינו לבקש סיוע בגיוס סכום הכסף הנצרך.
מעשה זה נגע מאוד לליבנו והשתדלנו לסייעו כפי האפשרות שהיתה בידינו באותו רגע, ובנוסף לכך תלינו בכולל מכתב בכתב ידינו ובו פנינו בבקשה מכל אברכי הכולל וציבור המבקרים במקום להשתדל לתרום למטרה זו כפי יכולתם.
ואכן ימים ספורים לאחר תליית המכתב הנזכר ניגש אלי אברך אחד, ולהפתעתי הרבה מסר לידי צ'יק מזומן על סך עצום לצורך השתלת הכליה של אותו חולה. התפלאתי מאוד, שהרי העומד לפני אינו אלא אברך דחוק, ומנין לו לתרום סכום עצום שכזה, ושאלתי אותו על פשר התרומה.
וכך השיב אותו אברך: 'כבר מספר שנים שאני מצמצם בהוצאות השוטפות של ביתי מידי חודש בחודשו וחוסך כסף כדי לרכוש דירה, וברוך ה' במשך הזמן הצלחנו לאסוף סכום הגון, אך כששמעתי על אותו יהודי מסכן שחייו בסכנה החלטתי להוציא את כל הכסף שחסכתי ולמסור אותו למטרה זו. וכי אם ח"ו אחד מילדי או בני משפחתי היה זקוק להשתלה זו וחייו היו בסכנה לא הייתי מוכן לתת את כל מה שחסכתי כדי להציל את חייו?! ואם כן גם בתו של יהודי זה אינה שונה מהם. אם אמשיך לגור בשכירות לא יקרה לי כלום, אך אם לילדה זו לא תהיה אפשרות לעשות את ההשתלה, מי יודע מה יהיה…'
המעשה של האברך הזה זיעזע את ליבי. אדם שחי בדוחק רב מוכן להוציא את כל מה שחסך במשך כמה שנים טובות מתוך צמצום גדול ולמסור זאת כדי להציל את חייה של ילדה שהוא כלל לא מכיר.
ומה שהניא אותו לעשות זאת היא המחשבה שאילו חלילה חייו של אחד מילדיו או בני משפחתו היו בסכנה בודאי לא היה מהסס לתת את כל מה שחסך כדי להציל את חייהם, ואם כן, כך יש לנהוג כלפי כל יהודי, גם אם בכלל לא מכירים אותו.
כעת יובן היטב מדוע נקטה התורה את הלשון "וכי ימוך אחיך… וחי אחיך עמך", ולא את הלשון "וכי ימוך רעך" וכדומה, כדי לעורר בליבו של כל אחד מאיתנו את ההבנה שכאשר יהודי כלשהו נמצא בצרה – הרי "אחיך" בצרה, ובודאי שאם אחיך או כל אחד אחר מבני משפחתך היה בצרה גדולה ח"ו, לא היית מסתפק בהגשת עזרה מועטת בבחינת "השתדלות" בלבד, אלא היית עושה את כל מה שביכולתך לעשות באמת כדי להצליח להושיע אותו מצרתו, וכמו כן עליך לנהוג כלפי כל יהודי בעולם, אפילו אם אינך מכירו כלל.
אגב, לאחר המעשה הנזכר הוספתי לעקוב אחרי אותו אברך במשך כמה שנים וראיתי שבעזרת ה' הוא זכה להצלחה מרובה בחינוך כל בניו ובנותיו בדרך התורה הקדושה, וחיתנם בכבוד עם משפחות יקרות ומיוחסות, ופשיטא שגם פרנסתם היתה מצויה להם בשפע. והיה ברור לי שזכות אותה תרומה מדהימה שהוא נתן במסירות נפש היא זו שעמדה לו ולילדיו לאורך כל הדרך.

מאמרים נוספים

מאמרים

הארון נושא את נושאיו

עשירים רבים נקשרו למורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א בעבותות של אהבה, והם תמכו במוסדותיו בעין יפה וברוח נדיבה, ובכך הקלו מעליו את העול הכבד שהשתרג על צוואריו, עול החזקת התורה של אלפי אברכים, כן ירבו!

רובם ככולם מציינים בהתפעלות שהרב לא החניף להם,

המשך קריאה »
מאמרים

חג הסוכות

בימי חג הסוכות צריך כל אדם להשתדל לשמח את העניים, וזאת על ידי שבכל יום ויום משבעת ימי חג סוכות – יכין מנה יפה ומכובדת ויתן אותם לעניים. ובכל יום ויום בשעה שהוא מפריש מנה, יאמר המנה הזו היא חלקו של בעל האושפיזין של היום.

המשך קריאה »
מאמרים

סוד התורה שמקרבת רחוקים

בשיעוריו של מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א הייתה קיימת תופעה ייחודית ונדירה! מצד אחד – תוכן שיעוריו היה עמוק ונשגב, מקיף ושוזר יחדיו את כל חלקי התורה. ומאידך – בין שומעי לקחו היו רבים שאינם נמנים על חובשי ספסלי בית המדרש, ואף רחוקים מאוד מהגדרה זו…

המשך קריאה »
מאמרים

ונתתי משכני בתוככם

כדי שהקב"ה תמיד ישמח לשכון בתוכנו, עלינו לנהוג בדרך ארץ בכל מקום בעולם וכלפי כל אדם בעולם. בין כשאתה בסופר מרקט, בין כשאתה בתחנה מרכזית, בין כשאתה בשדה תעופה, ובין כשאתה בכל מקום אחר בעולם – תמיד תדבר בכבוד, בענוה, בלשון רכה ובדרך ארץ עם כל מי שתפגוש בעולם, ואפילו

המשך קריאה »
מאמרים

כל יהודי הוא אח

כח הנתינה של מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א היה הפלא ופלא. את כל ליבו נפשו ומאודו הוא היה נותן כדי להקל מסבלו וכאבו של הזולת. יהודים שבאו להתייעץ עם הרב ושחו לפניו את מצוקתם, הרגישו כיצד הרב נוטל על עצמו את כאבם, ומתמסר כל כולו לסייע להם

המשך קריאה »
מאמרים

בלק – הכרת הטוב ממשיכה סייעתא דשמיא

מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א היה מפליג מאוד בשבח מידת הכרת הטוב. כל מי שעזר לרב במלאכת הקודש של החזקת התורה וגמילות חסדים היה זוכה להארת פנים מעוררת פליאה והשתאות, והרב היה מרעיף עליו אהבה וכבוד לאין ערוך, מלבד מה שהוא היה טורח ומכתת רגליו לשמוח עמו בשמחתו ,לנחמו באבלו, לבקרו בחוליו. היה שגור על לשונו של הרב:

המשך קריאה »