איכות מצמיחה איכות!!

כל חקלאי יודע שהתנאי הראשון להצליח בגידולים תלוי בזרע אותו נוטעים באדמה. היום יש מפעלים שמוכרים זרעים לשתילה, לא כל מחירי הזרעים שוים יש זרע שעולה עשר אגורות, ויש זרע שעולה שקל. ואם קונים כמה זרעים בודדים ההבדל לא כל כך ניכר, אך אם קונים כמה עשרות או מאות אלפי זרעים ההבדל ניכר מאוד.

ולמרות ההבדל הכספי העצום, כל מי שיש לו שכל במוחו קונה את הזרעים היקרים. כי המחיר לא משקר, המחיר נקבע לפי איכות הזרע! ולפי איכות הזרע כך תהיה איכות הפירות היוצאים ממנו, וזה ישפיע גם על אורך ימיו של העץ, ועל כמות מחזורי הפירות שהוא יְגדל.

ממילא כאשר הזרע איכותי מאוד אזי היבולים היוצאים ממנו בעלי ברכה, גם באיכותם וגם בכמותם. עצים הצומחים מזרעים כאלו, כאשר אדם מתחיל לקטוף את הפירות שלהם הוא מוצא בהם המון ברכה ושפע, ומכל עץ יוצאים לו כמה וכמה ארגזים נאים ומשובחים.

ובמאמר מוסגר: הפירות הנמצאים היום בחנויות ובשווקים שלנו הם באיכות רגילה, אך הפירות האכותיים נשלחים ליצוא בחוץ לארץ. ובגלל זה, במחיר קילו תפוזים כאן בארץ תוכל לקנות בחו"ל רק תפוז אחד. כי התפוז הזה מוצלח בהכל, בגודל, במראה, ביופי, במתיקות, בטעם הטוב. וכל זה בגלל האיכות של הזרע, האיכות שוה איכות. איכות יוצרת איכות.

וכך ממש גם הדבר בנוגע לבני האדם: האדם נמשל לעץ. המרכיב הראשון באדם, בהצלחה שלו, זה איכות הזרע. והיינו לפי קדושת אביו ואמו כך יקבע איכות הזרע.

והיינו שלפי רמתם הרוחנית של האב והאם באופן כללי, ובפרט לפי התנהגותם בזמן יצירת הולד, כך תקבע איכות הנשמה שיקבל הוולד הנוצר. ככל שההכנה תהיה גדולה יותר כך הנשמה שתימשך לו משמים תהיה גבוהה יותר, ויהיו לו כחות נפש גדולים יותר להצליח להעפיל לדרגות גבוהות בעבודת ה'.

אבא מארי עט"ר רבינו יורם מיכאל אברג'ל זיע"א היה תמיד מעורר על הצורך ללמוד בספר הקדוש ראשית חכמה (שער הקדושה פרק טז-יז). וכן את האגרת דעת הקדושה להרמב"ן. ואדם שיזכה ללמוד ולקיים את הכתוב שם יבין כיצד זוכים למשוך נשמות קדושות טהורות וזכות כל כך לעולם, שעליהם אמר הכתוב: "יְלָדִים אֲשֶׁר אֵין בָּהֶם כָּל מאוּם וְטוֹבֵי מַרְאֶה וּמַשְׂכִּילִים בְּכָל חָכְמָה וְיֹדְעֵי דַעַת וּמְבִינֵי מַדָּע וַאֲשֶׁר כֹּחַ בָּהֶם לַעֲמֹד בְּהֵיכַל הַמֶּלֶךְ" (דניאל א, ד)…

סיפר הבעל שם טוב הקדוש שבשעה שערך את מסעו המפורסם לארץ ישראל הגיע בדרכו לאיסטנבול שבטורקיה, וכשהסתובב ברחובותיה הבחין בבחורים צעירים בעלי נשמות גדולות, עצומות ונוראות, וכשהתבונן ראה שבתוכם ישנם נשמות של תנאים…

ואז, התגלה לו מהשמים שזכו לכך בזכות הצניעות המופלגה של אימותיהם!

אמנם, גם אדם שלא זכה, שלא באשמתו, לנשמה משורש גבוה (מחמת שהוריו לא התקדשו די הצורך בשעת יצירתו וכדומה), בכל זאת, אם יעמול בכל כחו בלימוד התורה ובעבודת הבורא ותיקון המידות, יוכל להצליח להגביה ולרומם את נשמתו למדריגות גבוהות ביותר.

גם אדם שנולד בסביבה לא דתית, להורים הרחוקים לעת עתה מדרך ה', וכל ימיו גדל במעונות אריות בהררי נמרים, ללא קדושה וטהרה, ללא תורה ומצוות, ידע שאם יקח את עצמו לידים ויתחיל לזכך עצמו בלימוד תורה ובקיום מצוות לשם שמים, ובפרט להיות עניו ושפל עם כל אדם וגומל חסדים, ידע ששום מדריגה לא תבצר ממנו ויוכל לעלות ולהתעלות עד אין קץ.

(מסילות אל הנפש תשע"ח – פרשת שופטים)

מאמרים נוספים

מאמרים

ונתתי משכני בתוככם

כדי שהקב"ה תמיד ישמח לשכון בתוכנו, עלינו לנהוג בדרך ארץ בכל מקום בעולם וכלפי כל אדם בעולם. בין כשאתה בסופר מרקט, בין כשאתה בתחנה מרכזית, בין כשאתה בשדה תעופה, ובין כשאתה בכל מקום אחר בעולם – תמיד תדבר בכבוד, בענוה, בלשון רכה ובדרך ארץ עם כל מי שתפגוש בעולם, ואפילו

המשך קריאה »
מאמרים

ירום ונישא

עלינו לדעת – פעולה טובה של הורים מושרשת לבניהם אחריהם, וגם כעבור אלף שנה היא תבוא לידי ביטוי. נביא לכך ראיה נפלאה מדבריו הקדושים של הרמ"ע מפאנו זיע"א במהות הויתור של יהונתן בן שאול לדוד המלך..

המשך קריאה »
מאמרים

להתאחד עם כלל ישראל

מובא בילקוט שמעוני (על מלכים-א רמז קצה) שלעולם אין השכינה זזה מכותל מערבי של בית המקדש, שנאמר: "הנה זה עומד אחר כותלנו" (שה"ש ב, ט), והתפילות שמתפללים במקום מקודש זה רצויות ומקובלות מאוד בשמים, וזאת משום שבכותל המערבי מתפללים כל עם ישראל ביחד: ספרדים ואשכנזים, חסידים וליטאים, חב"ד, ברסלב, גור,

המשך קריאה »
מאמרים

אהבת ישראל

העיקר זה אהבת ישראל. ולכן לפי בעל התניא מי שיוקדת בלבו אהבת ישראל, זה שובר את כל המחיצות שמפרידות בין האדם לקונו, וכאשר האדם שונא יהודי, כל המחיצות חוזרות. לכן דוד המלך שהוא שבר את כל המחיצות, ויעיד עליו המקרה של שמעי בן גרא, ואבשלום בנו, ואמנון בנו, ויואב בן

המשך קריאה »
מאמרים

אל יבוש מפני המלעיגים

פעמים אדם חפץ לעשות מצוה ונמנע מלעשותה מפני בני אדם שמלעיגין עליו, על כן ציוו רבותינו להיות עז כנמר בעבודת ה' יתברך ולהעיז פניו כנגד המלעיגין עליו ואל ימנע מלקיים המצוות המזדמנות לידו בשום אופן, ותחת אשר יבוש מבני אדם קרוצי חומר, יבוש ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שציונו

המשך קריאה »
מאמרים

חג הסוכות

בימי חג הסוכות צריך כל אדם להשתדל לשמח את העניים, וזאת על ידי שבכל יום ויום משבעת ימי חג סוכות – יכין מנה יפה ומכובדת ויתן אותם לעניים. ובכל יום ויום בשעה שהוא מפריש מנה, יאמר המנה הזו היא חלקו של בעל האושפיזין של היום.

המשך קריאה »