קדושת השערים

באירוע משפחתי שהיה לאחרונה אמרתי דברי תורה בשמו של מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א, עם סיום הדברים פנה אלי אחד האורחים ואמר לי: כאשר הזכרת את שמו של הצדיק, דמעתי מרוב התרגשות וגעגוע, אני קשור בו בלב ובנפש! ומיד הוא פתח וסיפר את סיפורו המפעים, כשמדי פעם הוא ניגב את הדמעות הגדולות שזלגו מעיניו:

אני ורעייתי נישאנו לפני שתים עשרה שנה, היינו קרובים לגיל ארבעים, רחוקים מאוד משמירת תורה ומצוות. חלפו שלוש שנים ועדיין לא נפקדנו בזרע של קיימא, בגיל שלנו כל שנה היא קריטית, ולכן נלחצנו והלכנו להיבדק באופן פרטי אצל פרופסור מכובד, מנהל מחלקת פוריות. לאחר שהושלמו הבדיקות הפרופסור הנחית עלינו דיאגנוזה מייאשת ביותר – האישה עקרה, וגם סיכויי ההצלחה של טיפולי פוריות קלושים ביותר, ולכן הפתרון האקטואלי ביותר הוא לאמץ ילד. בתום הביקור העניק לנו הפרופסור מכתב מסכם בו פורטו כל הבדיקות והאבחנה הרפואית.

מיד כשחזרנו לביתנו הבהרתי לאשתי שאיני מתכוון לאמץ שום ילד, אני רוצה ילד משלי! וכדי לממש את חלומי אני מתכוון להתגרש, ולהתחתן עם אישה אחרת… במבט לאחור, התנהגתי באכזריות נוראה, במקום לתמוך בה בשעתה הקשה, בה היא נחשפה לכך שהיא לא תהיה אמא, זריתי מלח על פצעיה, ורציתי למוטט גם את מעמדה כאישה. כמובן, הימים הבאים נהפכו לגיהנם אמיתי, רק רבנו ופגענו אחד בשניה, וכמעט החרבנו את מה שבנינו בשלוש שנות נישואין טובות ומושקעות.

בשיא המריבה שלנו התארחנו בשבת אצל חמי וחמותי, גם גיסתי החרדית התארחה באותה שבת. כאשר היא נחשפה לסיפור הכאוב שלנו היא אמרה לי: מה אתה נלחץ מאיזה קשקוש של רופא? תלך לרב יורם בנתיבות ובברכתו תיוושעו. למה אתה מאמלל את עצמך כשיש צדיק שיכול להמתיק מעליכם את כל הדינים?

כעסתי עליה מאוד! התעצבנתי מחוסר ההיגיון שבדבריה – לזלזל בדיאגנוזה רפואית ולהיתלות בברכה של צדיק?! ובפרט שלא הייתי קשור לדת ולרבנים בשום צורה. ואז התפרצתי עליה בעצבים: 'מה הקשר הרב יורם? מה את לא רואה את המכתב הרפואי?! כתוב בו שחור על גבי לבן שהיא עקרה, מה הרב יורם יכול לעשות? די עם הרבנים שלכם!!!' אך כל השבת היא התעקשה ולא הרפתה, עד שהבטחתי לה שביום ראשון אני נוסע לרב יורם.

יום ראשון הגיע, קמתי מוקדם הלכתי לבית הכנסת והנחתי תפילין, פעם שנייה בחיים, הראשונה הייתה בבר מצווה… לאחר מכן לבשתי חולצה לבנה לכבוד הרב ונסעתי לנתיבות. אשתי נשארה ברכב ואני התקדמתי לכיוון המדרגות כשהמכתב הרפואי נמצא בכיס החולצה. והנה אני רק דורך על המדרגה הראשונה, הרב יורם בא לקראתי, פניו מאירות יותר מהשמש, ועוד לפני שאמרתי לו מילה הוא חיבק אותי בחום, נשק לי על ראשי, ואמר לי: 'חיכיתי לך! לא חבל על כל הצער שאתם עוברים בגלל הלכלוך הזה שיש לך בכיס, קודם כל תזרוק את השטויות הללו לפח', ותוך כדי דיבור הוא שלף את המכתב הרפואי מכיס החולצה והשליכו לפח. 'ה' יתברך מחליט למי יהיו ילדים ולמי לא, לא הרופאים! אני מבטיח לך שיהיה לך ילד יפה תואר, אבל קודם כל תבקש סליחה מרעייתך היקרה שאוהבת אותך בכל ליבה ופגעת בה בלי סוף בימים האחרונים, תקבלו על עצמכם לשמור טהרת המשפחה ומיד יהיו לכם בשורות טובות, ילד יפה וצדיק שנולד בטהרה'.

הייתי בהלם מוחלט, לא ידעתי מה לחשוב, ים של שאלות התרוצצו לי בראש: מאיפה הוא יודע מי אני? מה באתי לשאול? מי גילה לו שפגעתי ברעייתי? מניין לו הביטחון שדברי הרופא הם קשקוש? איך הוא יכול להבטיח שאישה עקרה תלד? ומה זה טהרת המשפחה?

ואז הרב העיר אותי מהתדהמה ואמר לי: 'נו! תיגש לרכב לבקש סליחה מרעייתך, ותבטיח לה שלעולם לא יעלה בדעתך לעזוב אותה'. וכך כשאני המום ומופתע ניגשתי לרכב, ועכשיו הגיע תורה של אשתי להיות בהלם… פרצתי בבכי של התרגשות ואמרתי לה: הרב הבטיח שיהיה לנו ילד, סליחה על כל מה שפגעתי בך…

מאותו יום ראשון השתנו חיי לחלוטין, כל יום שישי הייתי מגיע לרב יורם ליהנות מזיו פניו הקדושות, ולהתברך מפיו. כמובן, לא פספסתי יום אחד של הנחת תפילין, למדנו הלכות טהרת המשפחה כשלושה חדשים, התחלנו לשמור שבת, ואז אשתי נפקדה בבן זכר, שנקרא שמו בישראל 'נהוראי מיכאל' על שמו של מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל, שבזכותו נושענו בכל התחומים. אין מילים לתאר את הנחת שבנינו מרווה אותנו, ילד של ברכה.

שכחתי לספר – רצינו לתבוע את הפרופסור, אך הרב הורה לנו שלא לתבוע. אך היינו חייבים ללכת להראות לו את העקרה המעוברת, ללמדו פרק בהלכות ענוה ואמונת חכמים.

עד היום אין לי מושג איך הרב יורם ראה וידע הכל???

כדי שיהיה לנו מושג, נאיר באלומת אור נקודה מתוך הסספר הקדוש 'אמרי נועם':

פרשתנו פותחת במצוות 'שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך אשר ה' אלהיך נותן לך', בפשטות נצטווינו להעמיד שופטים ושוטרים בכל עיר ועיר שישפטו בין איש לרעהו משפט צדק, ויפסקו את הדין על פי דיני תורתנו הקדושה.

ובדרך רמז למדנו שצריך כל אדם להיות שופט ושוטר על עצמו, ולהשגיח היטב על שבעת השערים (הפתחים) שנתן לו הקב"ה בראשו, שהם: שתי עיניו, שתי אוזניו, שתי נחיריו ופיו, שלא יאפשר להכניס דרכם לתוך תודעתו שום דבר שאינו כרצון הקב"ה.

וביאור הדבר בפרטות: כי צריך כל אדם להשגיח היטב על זוג עיניו שלא תהיינה פקוחות להסתכל בדברים שאינם צנועים ובמראות אסורות ח"ו, אלא יסתכלו רק בדברי קדושה, כגון באותיותיה הקדושות של התורה, וכן בפניו של רבו.

וכשיקדש האדם את עיניו כראוי, יזכה שיאירו עיניו בתורה הקדושה, ויבין את העומק הנפלא שבה, וכן יזכה לקבל פני שכינה, כמאמר חז"ל: 'כל הרואה דבר ערווה ואינו זן את עיניו ממנו, זוכה ומקבל פני השכינה', שנאמר: 'ועוצם עיניו מראות ברע', וכתוב אחרי כן: 'מלך ביופיו תחזינה עיניך'.

וכן צריך כל אדם להשגיח היטב על שתי אוזניו שלא תהיינה פתוחות לשמוע דברי נבלה ושקר ושאר דברים בטלים, אלא רק דברי תורה וקדושה, וכמובא בדברי חז"ל על הפסוק: 'ויתד תהיה לך על אזנך', אל תקרי על אֲזֵנֶך אלא על אוזנך, שאם ישמע אדם דבר שאינו הגון יניח אצבעו באוזניו. וכשיקדש האדם את אוזניו כראוי, יזכה לשמוע ולהבין היטב את דברי התורה הקדושה. וכן יזכה לשמוע דברים עליונים שמעבר להשגתו של אדם רגיל, בבחינת: 'ואוזניך תשמענה דבר מאחריך' .

וכן צריך כל אדם להשגיח היטב על שני נחיריו לבל יריחו ריחות אסורים ובשמים של נשים וכל כיו"ב, כי יש בכח ריחות אלו לפעול ירידה רוחנית גדולה בנפשו.

וכשיקדש האדם את נחיריו כראוי, יזכה ליראת שמים אמיתית, בבחינת 'והריחו ביראת ה'', שפירושה לפי דברי השל"ה הקדוש שכל דבר שלא היה האדם עושה אם היה עומד לפני משה רבינו עליו השלום ושבעים זקנים, ככה ינהג בהיותו בסתר ואין איש רואהו.

וכן יזכה לטהרת הנפש, כמסופר בדברי חז"ל: שפעם מצא רב הונא תמרה שמינה ומשובחת, לקחה וכרכה בסודרו, וכשבא רבה בנו אמר לאביו: 'מריח אני ריח טוב של תמרים', ואמר לו אביו: 'בני, טהרה יש בך'.

וכן צריך כל אדם להשגיח היטב על פיו לבל יוציא ממנו דברי נבלה ושקר ושאר דיבורים אסורים, אלא רק דברי תורה ותפילה ושאר דברי קדושה. ואם ח"ו ילכלך ויטמא האדם את פיו בדיבורים אסורים, בודאי לא יתקבלו דברי התורה והתפילה שיוציא ממנו לרצון לפני הקב"ה.

הדבר דומה למי שמגיש למלך מאכל ערב בכלי מאוס ומטונף, שבודאי יסלק המלך מאכל זה מלפניו, ואף יעניש בעונש חמור את המשרת שהגישו לפניו בצורה כזאת.

אך כשיזכה האדם לקדש את פיו כראוי, ממילא דברי התורה התפילה והברכות שיוציא ממנו יתקבלו ברצון לפני הקב"ה, ודומה הדבר למי שמגיש למלך מאכל ערב בכלי זהב נאה ומהודר, שבודאי ישמח בו המלך שמחה גדולה, ושכרו על כך יהיה גדול מאוד.

מאמרים נוספים

מאמרים

הצירוף והזיכוך יוצרים דירה בתחתונים

ממשיך הגוי ושואל: למה אתם מלים את בניכם? הרי ה' ברא אותם עם ערלה! השיב לו רבי עקיבא: משאלתך הראשונה ירדתי לסוף דעתך שלכך אתה חותר, ולכן השבתי לך שמעשי האדם נאים יותר, ואשר על כן אנו מלים את בנינו. רבי עקיבא לא הסתפק בתשובתו בלבד אלא המחיש זאת בהוכחה

המשך קריאה »
מאמרים

לכל יהודי יש חלק בתורה הקדושה

בדרך כלל כאשר אברך מעוניין להתקבל ללימודים בכולל מסויים, עליו לעבור מבחן התאמה, ובהתאם לכך ראש הכולל בוחן האם הוא מתאים לרמת הלימוד ולרמה הרוחנית של בני החבורה. אך אצל מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א הדבר היה שונה בתכלית! כל יהודי מעצם היותו יהודי היה מתקבל בכבוד ללמוד תורת ה' בכולל 'רב פעלים'. בכולל התמזגו כל הרמות התורניות

המשך קריאה »
מאמרים

וזכרת את ה' אלוהיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל

מספר תלמידו של מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א: אני ורעייתי זכינו להסתופף בצלו הטהור של הרב, וכל חיינו התנהלו על פי דעתו הקדושה. לאחר שנות ציפייה לפרי בטן הורה לנו הרב: תפנו לטיפולי פוריות, זה רצון ה' יתברך, תקבלו זאת ברצון ותהיה לכם ישועה. כידוע, טיפולי פוריות דורשים הרבה כוחות גוף ונפש, בעינינו ראינו כיצד אנשים בעלי מעמד

המשך קריאה »
מאמרים

מצווה גדולה להיות בשמחה

מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א היה מקבל מאות מכתבים מדי שבוע בשבוע, מכתבים אלו עסקו בכל תחומי החיים, בחלקם הופיעו שאלות קשות וגורליות, בחלקם הופיעו התייעצויות ובקשות לברכה, וחלקם עסקו בשאלות הלכתיות. הרב השקיע זמן רב וכוחות נפש למכביר במענה לכל הפונים, תשובותיו של הרב ניתנו ברוח הקודש כפשוטו, אין ספור פעמים הרב התייחס בתשובותיו להיבטים שלא הופיעו

המשך קריאה »
מאמרים

כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו

ליל כל נדרי בישיבת רב פעלים – מאות אנשים מסתופפים בהיכל בית הכנסת במחיצתו של מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א, כל המושבים המרופדים שתופסים מקום רב הוצאו מבית הכנסת כבר מבעוד יום, ואת מקומם ממלאים טורים טורים של כסאות פלסטיק. הרב בעצמו מושיב את המתפללים הקבועים ואת כל האורחים הרבים, ההתרגשות בשיאה ועיני כל המתפללים נשואות אל הרב

המשך קריאה »
מאמרים

קדושת השערים

באירוע משפחתי שהיה לאחרונה אמרתי דברי תורה בשמו של מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א, עם סיום הדברים פנה אלי אחד האורחים ואמר לי: כאשר הזכרת את שמו של הצדיק, דמעתי מרוב התרגשות וגעגוע, אני קשור בו בלב ובנפש! ומיד הוא פתח וסיפר את סיפורו המפעים, כשמדי פעם הוא ניגב את הדמעות הגדולות שזלגו מעיניו: אני ורעייתי נישאנו לפני

המשך קריאה »