זכר למחצית השקל

פורים שמח!
בבית המדרש המאיר לארץ בראשות הרה"ג הרב ישראל אברג'ל שליט"א נערכים לקיום מצות זכר למחצית השקל בהידור רב.
להצלחת עם ישראל, התורמים והשותפים בעשייה בהפצת התורה וגמילות חסד עם הזולת, ברוכים תהיו!
סכום התרומה:פרטי התורם:פרטי אשראי:
למוסד אישור מס הכנסה (סעיף 46)