NEWSLETTER

פעילות בית המדרש בחודש תמוז

חתונה במערת המכפלה:

מו”ר הרב ישראל אברג’ל שליט”א חיתן זוג יקר וחשוב במערת המכפלה במעמד משתתפים רבים, הרב העתיר בתפילות בזכות האבות והאמהות הקדושים, וזכות הרמב”ן הקדוש שציונו סמוך למדרגה השביעית במערת המכפלה – עבור כל הרווקים והרווקות בעם ישראל, למציאת זיווג הגון בקרוב, בנחת ושמחה בקרוב ממש.

 

סיום הש”ס בישיבת מצפה יריחו:

מו”ר הוזמן כאורח כבוד ע”י הרב הגאון הרב שבתאי סבתו לישיבת מצפה יריחו, לשאת דברים במעמד סיום הש”ס. במעמד נכחו משתתפים רבים שסיימו את הש”ס במסגרת הלימוד בישיבה הקדושה.

 

שיעור מיוחד בצרפתית:

ערב הילולת יוסף הצדיק מסר מו”ר שיעור מרתק ברעננה לקהילה הצרפתית, בסיוע רבי שמואל טימסטית – מתורגמן בית המדרש המאי”ר לארץ. ניתן לצפות בשיעור המלא בצרפתית באתר – בלשונית השיעורים.

 

יום הולדת הרב יורם זצוק”ל:

ביום י”ז סיון יום הולדתו של אבינו מו”ר עט”ר הרב יורם מיכאל אברג’ל זצוק”ל, ברך מורנו הרב ישראל שליט”א את אלפי הפונים באתר ובפלטפורמות השונות, לברכה להצלחה מרובה בכל העניינים!

סיפור על כוחו של צדיק

במשך שנים רבות זכתה העיר באר שבע, ובכל מוצאי שבת קודש היה הרב הצדיק, אוהבם של ישראל, הרב יורם מיכאל אברג’ל זצוק”ל – מוסר שיעור למאות בעלי בתים ואברכים יקרים.

דבריו המיוחדים של הרב היו עוברים מפה לאוזן במשך כל השבוע, בקרב משתתפי השיעור ובני ביתם.

מספרים על אחד מתושבי העיר שרבים מחבריו הפצירו בו: “בוא אתנו לשיעור במוצאי שבת. כדאי לך, הרב יורם הוא צדיק מיוחד, תזכה לשמוע דברי אלוקים חיים ולהתברך, כדאי לך”.

אך הלה סירב, ובתוך ליבו לא האמין שהרב צדיק אמת כמו שאומרים לו, וחשב שכל אלו שנוהרים אחר הרב, סתם נסחפים אחר הזרם.

הפצרות חבריו לא פסקו, עד שיום אחד החליט לעשות מעשה, ולהוכיח לכולם שהרב לא כזה צדיק…

הלה לקח בידו דף ועט, נכנס לבית העלמין, ובחר באקראי שלושה שמות של נפטרים, ורשם את שמם המלא.

במוצאי שבת לאחר מכן, הגיע לשיעורו של הרב, והמתין לקבלת הקהל שבסיום השיעור. עמד בתור והמתין…

כשהגיע תורו הגיש לרב את המכתב עם השמות שאסף בבית העלמין, ואמר: “כבוד הרב, האנשים הללו זקוקים לברכה לפרנסה טובה”…

ואז קרה דבר לא צפוי, פניו של הרב הפכו באחת לרציניות והרב אמר לו בתקיפות: “קח את הפתק הזה מיד, ותפסיק להתלוצץ, לפני שתצטרף גם אתה אליהם!”.

מיותר לציין שמאז אותו מוצש”ק הוא כבר לא התלוצץ, ומאז לא הפסיד אפילו שיעור אחד של מורנו ורבנו הרב יורם זצוק”ל.

(מתוך ‘אמרי נועם’, במדבר – פרשת פנחס דף ש”מ)

חדש בהוצאה לאור

סדור לבת ישראל

בשעה טובה יצא לאור סדור לבת ישראל, ערוך ומדוקדק באותיות מרהיבות, נעים לעין, בכריכה מהודרת. בתוספת ספר תהלים, ותפילות לכל זמן ועת ולכל צורכי החיים.

הסדור הוגה ע”י מורנו ורבנו הרב ישראל אברג’ל שליט”א, שאף הוסיף הנהגות והלכות על פי דרכו של אדוננו אבינו מו”ר רבי יורם מיכאל אברג’ל זיע”א.

מומלץ מאוד לכל אם ובת בישראל. את הסדור ניתן להשיג בארבעה גוונים שונים.