260.00

חלב הארץ – 5 כרכים

חלב הארץ אשר חיברו מו”ר רבי ישראל אברג’ל שליט”א בנו וממשיך דרכו של אבינו מורינו ורבינו פאר הדור והדרו כבוד קדושת רבינו יורם מיכאל אברג’ל זיע”א, ספר זה הינו ספר הנהגות והלכות על פי סדר השולחן ערוך מטובל בהנהגות ובשילוב של הלכה קבלה וחסידות, בשפה

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Helev Aarets”

Your email address will not be published. Required fields are marked *