parashat vaetchanan

parashat vaetchanan
השיעור המרכזי מפי קדשו של הרה”ג הרב ישראל אברג’ל שליט”א בפנימיות התורה – ביאור וגדרי מצוות מזוזה, פרטיה ומעלותיה – פרשת ואתחנן ה’תשעט. השיעור הוקלט ביום שני י”א באב ה’תשעט, שבוע פרשת ואתחנן, בבית הכנסת “היכל נפתלי”, רח’ ברוריה 6 אשדוד. עמותת “המאיר לארץ” בראשות הרב ישראל אברג’ל שליט”א. ליצירת קשר: 08-3740200 | פקס: 077-2231130.