מסילות אל הנפש

קונטרס "מסילות אל הנפש" מכיל שביבי אור מתורתו האדירה והנדירה של מורנו ורבנו הרב יורם זצוק"ל. 
הקונטרס מיוסד על פי שיעוריו של מורנו ורבנו הרב ישראל אברג'ל שליט"א ומופץ בתפוצה עולמית בעשרות אלפי עותקים, הקונטרס מכיל בתוכו יסודות והנהגות נכונות ומתאימות לכל החפץ ללמוד ולהחכים כיצד להיות יהודי יותר טוב
פרשת ראה
פרשת עקב
פרשת ואתחנן
פרשת דברים