ממשיכים את מורשת הרב יורם אברג'ל זיע"א ותורמים זכר למחצית השקל למוסדות 'המאיר לארץ'!
כל תורם יזכה להתברך על ידי מורנו ורבנו הרב ישראל אברג'ל שליט"א ביום הפורים.
נגן וידאו