הפעולה בוצעה בהצלחה!

מודים לך מקרב לב,
בית המדרש המאי"ר לארץ,
בראשות הרב ישראל אברג'ל שליט"א.