שיעורים

מקבץ שיעורים מפי מורנו ורבנו, הרב ישראל אברג'ל שליט"א מתוך מגוון שיעורים שנמסרים על ידו ברחבי הארץ.
על פי תורתו של מו"ר הרב יורם אברג'ל זצוק"ל.
השיעורים עוסקים בתורת הנפש, זוגיות בריאה, חינוך ילדים, וסדרות שיעורים בספרות חז"ל, ועוד.