תורת הנפש- חגי תשרי

שיעור מפי קדשו של הרה"ג הרב ישראל אברג'ל שליט"א בפנימיות התורה – מצוות הקהל, יום כיפור וסוכות בבית המקדש, מצוות ארבעת המינים ועניין הושענא רבא – סדרת הימים הנוראים וחגי תשרי- שיעור מס' 7 בסדרה. השיעור הוקלט ביום שישי ה' בתשרי ה'תשפ, שבוע פרשת וילך, בבית מדרשו של מו"ר הרב יורם אברג'ל זיע"א ישיבת "רב פעלים – קול רינה", רחוב בן איש חי 1, נתיבות. עמותת "המאיר לארץ" בראשות הרב ישראל אברג'ל שליט"א. ליצירת קשר: 08-3740200 | פקס: 077-2231130.